<<<< “ Chào các bạn đến với website Điện Lạnh Bá Vinh - Liên Hệ : 0989 046 187 - 0964 046 187 . (Gặp Anh Vinh)” . <<<<

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 230 LÍT : LC-233B

2.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 300 LIT

2.000.000  1.800.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 450 LÍT : IFC-45G

6.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 900 LÍT : 3 CÁNH

8.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187