<<<< “ Chào các bạn đến với website Điện Lạnh Bá Vinh - Liên Hệ : 0989 046 187 - 0964 046 187 . (Gặp Anh Vinh)” . <<<<

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 230 LÍT : LC-233B

2.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 300 LIT

2.000.000  1.800.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 450 LÍT : IFC-45G

6.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT ALASKA 900 LÍT : 3 CÁNH

8.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT PEPSI : PVC-400SDX

6.800.000  6.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT SANAKY : VH-251KV

3.900.000  3.600.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!
7.200.000  6.900.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

3.200.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ MÁT SANAKY 300 LÍT : VH-308

3.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

8.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187