<<<< “ Chào các bạn đến với website Điện Lạnh Bá Vinh - Liên Hệ : 0989 046 187 - 0964 046 187 . (Gặp Anh Vinh)” . <<<<
Giảm giá!
3.100.000  2.900.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ LẠNH SANYO 190 LÍT : SR-19HN

2.200.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ LẠNH SANYO 209L : SR-F74B

1.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ LẠNH SANYO 5O LÍT : SR-5KR

900.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

TỦ LẠNH SANYO 90 LÍT : SR-9JR

1.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

1.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187