<<<< “ Chào các bạn đến với website Điện Lạnh Bá Vinh - Liên Hệ : 0989 046 187 - 0964 046 187 . (Gặp Anh Vinh)” . <<<<
Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH ALASKA 1HP : AC-9WIN

3.500.000  3.300.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH ALASKA 2,5HP : AF-24FS

7.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH ALASKA 2HP : KL-18000BTU

6.800.000  6.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!
5.200.000  5.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH GREE 1HP : GH-09C

3.300.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HAIER 1,5HP : HSU-12LE03

3.800.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1,5 HP : RAS-A28Z

6.000.000  5.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1,5 HP : RAS-N28S

6.500.000  6.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1,5HP : RAS-HJ28T

6.500.000  6.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

7.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!
8.000.000  7.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1HP : RAS-G22V

6.000.000  5.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187