<<<< “ Chào các bạn đến với website Điện Lạnh Bá Vinh - Liên Hệ : 0989 046 187 - 0964 046 187 . (Gặp Anh Vinh)” . <<<<
Giảm giá!
6.000.000  5.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1,5 HP : RAS-A28Z

6.000.000  5.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1,5 HP : RAS-N28S

6.500.000  6.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1,5HP : RAS-HJ28T

6.500.000  6.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

7.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!
8.000.000  7.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1HP : RAS-G22V

6.000.000  5.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1HP : RAS-N22S

6.000.000  5.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 1HP : RAS-SC22Z

6.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 2,5HP : RAS-SJ50W

9.000.000  8.500.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 3HP : RAS-E63V

10.000.000  9.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187

Giảm giá!

Điện lạnh bá vinh

MÁY LẠNH HITACHI 3HP : RAS-E63V2

10.000.000  9.000.000 

Liên Hệ: 0989 046 187